Veiligheidsplan

In de afgelopen periode werden er zowel nieuwe plannen opgesteld en ter keuring aangeboden, als revisie van de bestaande plannen door ons aan boord van de schepen uitgevoerd. IL&T zal in de komende periode strenger gaan controleren op deze documentatie.

Het niet hebben of het hebben van een verouderd exemplaar kan leiden tot aanhouding!


 

Ri&e en P.v.a.

images

Ook voor het maken en uitvoeren van een RI&E en het plan van aanpak bent u bij ons aan het goede adres.

Als ondernemer (dus ook reder!) bent u conform art 5 van de Arbowet, verplicht dit boekwerk aan boord te hebben en te onderhouden.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en IL&T controleren werkgevers, scheepseigenaren en reders op de naleving van deze RI&E-verplichting. Tevens toetst zij de praktijkomstandigheden op de “werkvloer” aan de RI&E en het plan van aanpak.